MEDLEMSKAP

Betalmedlemskap, Linder 400

Du betalar varje gång du hyr båt
Inträdesavgift ny medlem:      
Medlemsavgift:    
Båthyra för 3 timmar:


100 kr

150 kr

200 kr

Nyckelmedlemskap, tillgång till alla båtar

Åk båt så ofta du vill! Bokningsregler gäller förstås!

Inträdesavgift för ny medlem:

        

Medlemsavgift:       
Årsavgift för nyckel, 10st 3-timmarspass ingår:

Nyckel deposition, återfås vid utträde: 100 kr


150 kr


1350 kr


1000 kr

Du bor i Täby, men inte i Hägernäs Strand

Du kan hyra Linder 400 Sportsman, max 2x3 timmar.

Kontakta oss på bryggtelefon alt. e-post, i god tid och senast dagen innan, du önskar hyra båten. 

Båthyran betalas in i förskott till Plusgiro:

Båthyra per 3-timmarspass:

Deposition: 


30 30 32-7

400 kr

2000 kr