Startsida

Föreningen

Medlemskap

Våra båtar

Kontakt

Boka båt

Bokat i dag

HÄGERNÄS STRANDS BRYGGOR EKONOMISK FÖRENING

Betalmedlemskap, Linder 400

Avgift

Du betalar varje gång du hyr båt
Inträdesavgift ny medlem:      
Medlemsavgift 2019:    
Båthyra för 3 timmar:    

 

 

100 kr

150 kr

200 kr

Nyckelmedlemskap, tillgång till alla båtar

Avgift

Åk båt så ofta du vill! Bokningsregler gäller förstås!

Inträdesavgift för ny medlem:          

Medlemsavgift 2019:       
Årsavgift för nyckel 2019, all båthyra ingår:

Nyckel deposition, återfås vid utträde:     

 

100 kr

150 kr

1350 kr

1000 kr

Du bor i Täby, men inte i Hägernäs strand

PG/Avgift

Du kan hyra Linder 400 Sportsman, max 2x3 timmar.

Kontakta oss på bryggtelefon alt. e-post, i god tid och senast dagen innan, du önskar hyra båten. 

Båthyran betalas in i förskott till Plusgiro:

Båthyra per 3-timmarspass

Deposition: 

 

 

 

30 30 32-7

  400 kr

2000 kr