Startsida

Föreningen

Medlemskap

Våra båtar

Kontakt

Boka båt

Bokat i dag

HÄGERNÄS STRANDS BRYGGOR EKONOMISK FÖRENING

Kontakter

 

BRYGGTELEFON, Vårt journummer

070-3577875, Ring detta nummer i första hand vid båthyra eller problem med båtarna.

Ordförande/hamnkapten: Thorsteinn Schweitz

070-4449478, e-post: hamnkapten@hagernasstrandsbryggor.se, alt: ordforande@hagernasstrandsbryggor.se

Sekreterare/informatör: Eva Hjelm

073-0335246, e-post: info@hagernasstrandsbryggor.se

Kassör/ekonomi: Peter Horvath

073-0335246, e-post: info@hagernasstrandsbryggor.se

Registrator: Eva Åhren

070-4306778, e-post: registrator@hagernasstrandsbryggor.se

Ledamot: Henrik Jonsson

070-7580335, e-post: henrik.01@live.se

Suppleant: Mats Engbom

070-9359128, e-post: mats.engbom@gmail.com

Suppleant: Anders Rosenkilde

070-5131857